Za nami interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa o idei świątyni

W dniach 14-15 maja 2024 roku w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w obecnym roku 1700. rocznica poświęcenia pierwszej Bazyliki Laterańskiej.

Spotkanie zgromadziło naukowców różnych dyscyplin, nie tylko tych bezpośrednio teologicznych, ale również związanych szerzej z kulturą. W czasie konferencji wygłoszonych zostało 28 referatów naukowych, z czego 8 w sesjach plenarnych a 20 ramach paneli równoległych. W spotkaniu czynny udział wzięli zarówno bibliści jak i teologowie, w tym ci zajmujący się patrologią, liturgiści, kanoniści oraz architekci, artyści w tym muzycy nie tylko kościelni oraz osoby zaangażowane na polu pedagogiki i formacji liturgicznej.

Dzięki współczesnym zdobyczom techniki, oprócz rodzimych specjalistów z zakresu Pisma Świętego i liturgii, również wschodniej, poprzez łącza internetowe swoje referaty w części plenarnej wygłosili również Ks. Prof. Renato De Zan – jedyny na świecie badacz szczycący się doktoratem zarówno ze Świętej Liturgii jak i w dziedzinie nauk biblijnych, pani Prof. Maria Giovanna Muzj – wieloletnia profesor ikonografii chrześcijańskiej m.in. na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz Ks. Marco Frisina – światowej sławy kompozytor muzyki filmowej, religijnej i liturgicznej.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętemu zagadnieniu świątyni prawdopodobnie po raz pierwszy zgromadziła w jednym miejscu specjalistów z tylu różnych dziedzin wiedzy. Dla każdego z uczestników była to okazja do wzajemnego słuchania siebie, wymiany doświadczeń i własnych perspektyw oraz do poszerzenia horyzontu patrzenia na specyficzną kwestię relacji Boga do człowieka, bo tego właśnie dotyczy w swej istocie temat świątyni.

Na zakończenie konferencji, pomimo ogromnej ilości podjętych zagadnień, wśród uczestników widać było bardzo żywe pragnienie kontynuowania dialogu, gdyż, jak się okazało, tematyka rozbudziła jeszcze większe pragnienie zgłębiania tajemnicy spotkania Boga z człowiekiem. Niech we wszystkim Pan Bóg będzie uwielbiony.

Ks. dr Łukasz Celiński, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Galeria zdjęć