Zakończenie pracy Instytutu Szkolenia Organistów i Studium Duchowości

 Mszą świętą pod przewodnictwem rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny zakończył się 49 rok pracy Instytutu Szkolenia Organistów i kolejny rok akademicki Studium Duchowości.

W homilii ks. rektor przypomniał, że bycie organistą to szczególne powołanie do ewangelizacji przez muzykę. Dodał, że aby skutecznie ewangelizować nie wystarczy dobrze grać i śpiewać, ale trzeba też nieustannie utrzymywać się w „tonacji Pana Boga”.

Na zakończenie uroczystości odbyła się akademia, podczas której ks. prof. dr hab. Andrzej Filiaber i ks. dr Grzegorz Ostrowski podsumowali kolejny rok pracy Instytutu Szkolenia Organistów i Studium Duchowości, po czym nastąpiło rozdanie dyplomów oraz koncert dyplomantów.

W tym roku akademickim w Instytucie Szkolenia Organistów kształciło się 108 studentów, z czego 7 otrzymało dyplom. Studium duchowości zgromadziło 35 studentów.

Zapraszamy do galerii