Zakończenie roku akademickiego 2011/2012 na studiach zaocznych

W sobotę 2 czerwca na zakończenie roku akademickiego studiów niestacjonarnych sprawowana była uroczysta Msza św. pod przew. Rektora ks. prof. Krzysztofa Pawliny. Było to jednocześnie pożegnanie roku VI, który wkrótce przystąpi do egzaminu ex universai obrony prac magisterskich.

W homilii Ksiądz Rektor powiedział, że studia teologiczne służą m.in. temu, by zaprzyjaźnić się z Chrystusem po to, by móc Go później rozpoznać w niebie. Studiowana teologia ma na celu przekształcać człowieka świata w człowieka duchowego, który w życiu codziennym staje się świadkiem wiary. Podkreślił także, że istnieje dzisiaj potrzeba apostołów nowej ewangelizacji, która w swojej istocie polega na głoszeniu Osoby Chrystusa osobie, którą jest człowiek.

Galeria

Podziękowanie studentów VI roku