Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Zapraszamy 9 października 2023 r. na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Akademii Katolickiej

By 2 października, 202318 marca, 2024No Comments1 min read

Program

> Godz. 16:00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Akademii Katolickiej

> Godz. 17:30 – Uroczysta inauguracja:

* Gaude Mater Polonia

* Przemówienie ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora Akademii Katolickiej w Warszawie

* Immatrykulacja studentów

* Przemówienie przedstawiciela studentów

* Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej, Przewodniczącego KRASP, pt. „Misja współczesnej uczelni. Między nauką a nauczaniem”

* Słowo Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Akademii Katolickiej w Warszawie

* Zakończenie

Close Menu