Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Nowa propozycja PWTW – STUDIUM PASTORALNE DLA PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH

By 4 kwietnia, 2014No Comments3 min read

Papieski Wydział Teologiczny pragnie zaprosić przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Warszawskiej na cykl trzech spotkań mających na celu przygotowanie do świadomego budowania i uczestniczenia w życiu wspólnoty parafialnej.

Spotkania planowane są na 18 października, 22 listopada oraz 13 grudnia 2014.

 Parafialna Rada Duszpasterska ma służyć odnowie parafii, która winna stawać się wspólnotą świadomą swojej misji. Jest to gremium, w którym świeccy uczą się współodpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu kapłani nie są, bynajmniej, zwolnieni ze swoich obowiązków duszpasterskich, a otrzymują mocne wsparcie w ich realizacji.

• Parafialne Rady Duszpasterskie mają służyć urzeczywistnieniu postulatów soborowych, które polecają duszpasterzom chętnie korzystać z roztropnej rady świeckich i rozważać przedsięwzięcia, życzenia i pragnienia przez nich przedstawiane.
• Rada jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii.

(I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, Licheń, 14-15 września 2013 r.)

 Celem Studium Pastoralnego dla Parafialnych Rad Duszpasterskich jest:
poznanie Kościoła i jego misji w ramach posoborowej eklezjologii,
– przygotowanie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich do  świadomego budowania i uczestniczenia w życiu wspólnoty parafialnej,
– umiejętne koordynowanie i wspieranie działalności wspólnot i grup  parafialnych,
– włączenie się w realizację programu duszpasterskiego w ramach diecezji, dekanatu, parafii i wspólnoty lokalnej,
– przygotowanie i przeprowadzanie uroczystości parafialnych

Zajęcia wykładowo-warsztatowe skierowane są do:
przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Warszawskiej

Program zajęć:

18 października 2014
9.30–11.00                          Kościół i jego misja
11.30–13.00                        Powołanie świeckich w Kościele
13.15–14.30                        Wspólnoty parafii szansą czy zagrożeniem?

22 listopada 2014
9.30–11.00                          Komunikacja interpersonalna
11.30–13.00                        Osobowość i kompetencje prowadzących zespoły parafialne
13.15–14.30                        Praca z zespołem parafialnym

13 grudnia 2014
9.30–11.00                          Uwarunkowania prawne funkcjonowania Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych
11.30–13.00                        Podstawy ewangelizacji i nowej ewangelizacji
13.15–14.30                        Liturgia jako centrum życia wspólnoty

 

Więcej informacji:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela
ul. Dewajtis 3
01 – 815 Warszawa
tel. 22 869 98 90
sekretariat@akademiakatolicka.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2014 roku (do zgłoszenia należy dołączyć pismo proboszcza delegującego do udziału w studium)

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.

Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Ankieta Personalna Studium Pastoralnego dla Parafialnych Rad Duszpasterskich

Podanie Studium Pastoralnego dla Parafialnych Rad Duszpasterskich 

Leave a Reply

Close Menu