Zapraszamy na sympozjum naukowe pt. Co się dzieje z Kościołem w Europie?

Miejsce: Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Dewajtis 3, Wejście B, Aula bł. ks. J. Popiełuszki.