„Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna”

9 maja, w Bibliotece Rolniczej, odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Państwo Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci i rekolekcjoniści,zaprezentowali temat: „Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna”. Prelegenci zwrócili uwagę, iż prawdziwa duchowość otwiera człowieka na wzrost, który prowadzi do wolności, miłości i poszerzenia świadomości.

Religijność jest czymś naturalnym dla człowieka i może być nośnikiem dla duchowości. Może jednak też wzbudzać postawy neurotyczne, które prowadzą do karłowacenia osoby. Kształtowanie się religijności ma silny związek z wychowaniem, poprzez które człowiek poznaje Boga i kształtuje Jego obraz. Jeśli wychowanie nacechowane jest lękiem, religijność może zredukować się do szeregu mechanizmów obronnych. Zdrowa duchowość natomiast, otwiera na bezwarunkową miłość Boga i Jego łaskę, która stopniowo przemienia człowieka. W dyskusji panelowej uczestniczył O. dr Tadeusz Kotlewski SJ, który zwrócił uwagę na istotną rolę miłości w rozwoju duchowym człowieka. Pośród ludzkich potrzeb i głodów, największy jest głód miłości, który objawia rzeczywiste pragnienie Boga. Jednak to sam Bóg uprzedza człowieka i pozwala się mu odnaleźć. Po wykładzie prelegenci odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych słuchaczy. Wykłady z cyklu „Duchowość dla Warszawy” będą kontynuowane w następnym roku akademickim.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski