Zmarł ks. dr Janusz Strojny

Dnia 8 listopada 2023 roku w wieku 84 lat zmarł nasz wykładowca ks. dr Janusz Strojny. Od 1987 roku prowadził wykłady z teologii dogmatycznej w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a od 1989 roku podjął wykłady dla studentów świeckich na Papieskim Wydziale Teologicznym (obecnie AKW). W czasie tworzenia uczelnianej biblioteki ofiarował znaczną część swoich zbiorów. W latach 1994-1998 pełnił funkcję dyrektora studiów zaocznych Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie. Od roku 1998 do 2007 był wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wypromował ponad 160 magistrantów. Był oddanym wykładowcą, duszpasterzem i kapłanem, wzorem dla wielu studentów i alumnów. (Szczegółowa biografia ks. Janusza Strojnego). Fot. (źródło).

Polecamy go modlitwie i serdecznej pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.