Nagroda Świętego Anzelma dla ks. dr. Roberta Bańdura

Wykładowca naszej uczelni, ks. dr Robert Bernard Bańdur, otrzymał Premio Sant’Anselmo 2022 [Nagrodę Świętego Anzelma 2022], przyznaną przez Papieskie Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie za napisanie i obronę rozprawy doktorską pt. „Il rito di benedizione delle campane nella tradizione romana dall’VIII fino al XIII secolo. Studio storico-liturgico-teologico” [„Obrzęd błogosławieństwa dzwonów w tradycji rzymskiej od VIII do XIII wieku. Studium historyczno-liturgiczno-teologiczne”]. Praca powstała w Papieskim Instytucie Liturgicznym pod kierunkiem o. prof. Cassiana Folsoma OSB i zostanie opublikowana w serii naukowej Studia Anselmiana.

 

Nagroda Świętego Anzelma została ustanowiona przez Papieskie Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie w celu rozwijania badań naukowych i promowania publikacji najlepszych prac doktorskich.

 

https://www.anselmianum.com/it/news/713-conferimento-del-premio-sant-anselmo-2022