Skip to main content
wyszukaj

ks. dr Krzysztof Mielnicki

Kontakt mailowy

krzysztofmielnicki@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

Nowa Ewangelizacja, katechetyka, pedagogika chrześcijańska, psychologia twórczości, technologia pracy umysłowej, technologia informacyjno-komunikacyjna, pedagogika medialna, zarządzanie zasobami ludzkimi, edukacja ekologiczna.

Prowadzone zajęcia:

Katechetyka fundamentalna, Katechetyka materialna, Katechetyka specjalna, Katechetyka formalna, Metodyka katechezy, Organizacja i metodyka pracy umysłowej, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Ćwiczenia z katechetyki, Praktyki katechetyczne.

Curriculum Vitae:

1993-1999 – formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie(afiliowanym do PWTW) zakończona uzyskaniem stopnia magistra teologii oraz przyjęciem święceń kapłańskich

1999 – 2001 – wikariusz w Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim

2001-2005 – studia doktoranckie z teologii pastoralnej z zakresu katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: 2003 uzyskanie kanonicznego stopnia licencjata teologii, 2005 uzyskanie stopnia doktora teologii (na podstawie pracy Środki audiowizualne w katechezie młodzieży na podstawie wybranych podręczników, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Kulpaczyńskiego SDB)

2001-2003 – wolontariusz – katecheta w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

2002-2004 studia podyplomowe z retoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2004-2016 – katecheta w Zespole Szkół w Skrzeszewie

od 2005 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie

od 2005 – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

od 2005 – diecezjalny wizytator katechetyczny

od 2005 – diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

2006 – 2015 – zlecone wykłady z katechetyki na Podyplomowym Studium Kształcenia Permanentnego w Kielcach przy Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2007 – 2010 – zlecone szkolenia dla nauczycieli religii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

od 2010 – autor i redaktor ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii dla dzieci i młodzieży oraz pomocy duszpasterskich wydawanych przez Wydawnictwo Jedność w Kielcach

od 2012 – członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, uczestnik zjazdu założycielskiego

od 2012 – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

2012 – ekspert na Synodzie Biskupów w Rzymie Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej

od 2016 – katecheta w edukacji domowej prowadzonej przez Szkoły Benedykta

od 2016 – rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

od 2021 – Konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Odznaczenia i godności:

2010 – Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej

2012 – kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej

2013 – medal Komisji Edukacji Narodowej

2015 – członek honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

2018 – kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej

Dorobek:

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK):

2022 Opracowanie portalu dla katechetów Katecheza w JEDNOŚCI –  www.kwj.pl

2018 Opracowanie aplikacji dla bierzmowanych Ułożyć życie z Bogiem i portalu www.bierzmowani.pl

2008 Opracowanie multimedialnych materiałów formacyjnych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla młodzieży realizowanego przez KSM i NFOŚiGW Bug – rzeka życia – edukacja dla młodzieży, młodzież dla ekorozwoju.

Publikacje:

2023

Inspiracje pastoralne dla katechezy w parafii w świetle nowego Dyrektorium o katechizacji. Kielce 2023.

Podręcznik do nauki religii dla klasy VI liceum i V technikum Szczęśliwi, którzy żyją miłością. Kielce 2023.

Przewodnik metodyczny dla klasy IV liceum i V technikum Szczęśliwi, którzy żyją miłością. Kielce 2023.

Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Kielce 2023.

Przewodnik metodyczny dla klasy VIII szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Kielce 2023.

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Odkrywam życie z Jezusem. Kielce 2023.

Przewodnik metodyczny dla klasy III szkoły podstawowej  Odkrywam życie z Jezusem. Kielce 2023.

2022

Podręcznik do nauki religii dla klasy III liceum Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją. Kielce 2022.

Przewodnik metodyczny dla klasy III  liceum Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją. Kielce 2022.

Podręcznik do nauki religii dla klasy III i IV liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia. Kielce 2022.

Przewodnik metodyczny dla klasy III i IV  liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia. Kielce 2022.

Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Kielce 2022.

Przewodnik metodyczny dla klasy VII szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Kielce 2022.

Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej Poznaję Jezusa. Kielce 2022.

Przewodnik metodyczny dla klasy III szkoły podstawowej Poznaję Jezusa. Kielce 2022.

Indeks uczestnika lekcji religii. Kielce 2022.

2021

Podręcznik do nauki religii dla klasy II liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją wiarą. Kielce 2021.

Przewodnik metodyczny dla klasy II liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją wiarą. Kielce 2021.

Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Kielce 2021.

Przewodnik metodyczny dla klasy VI szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Kielce 2021.

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej Odkrywam Królestwo Boże. Kielce 2021.

Przewodnik metodyczny dla klasy II szkoły podstawowej Odkrywam Królestwo Boże. Kielce 2021.

2020

Od fotografii do smartfona na lekcji religii. Troska Kościoła o wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w przekazie wiary. TN KUL Lublin 2020.

Podręcznik do nauki religii dla klasy I liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Kielce 2020.

Przewodnik metodyczny dla klasy I liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Kielce 2020.

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Kielce 2020.

Przewodnik metodyczny dla klasy V szkoły podstawowej Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Kielce 2020.

Ogólnopolski program nauczania religii w klasach 5-8 szkoły podstawowej AZ-2-02/20. Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość. Kielce 2020.

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Poznaję Boży świat. Kielce 2020.

Przewodnik metodyczny dla klasy I szkoły podstawowej Poznaję Boży świat. Kielce 2020.

2019

Szanse i wyzwania wychowania do wartości w edukacji domowej. Roczniki Teologiczne Tom 66 Nr 11 (2019) – Katechetyka. Lublin 2019.

Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego Tak! Jezus mnie kocha. Kielce 2019.

Przewodnik metodyczny dla sześciolatków Tak! Jezus mnie kocha. Kielce 2019.

Rekrutacja i formacja stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji drohiczyńskiej z pastoralnej perspektywy koordynatora. Ateneum Kapłańskie Zeszyt 2 (663) tom 173 – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 1999–2019. Włocławek 2019.

2018

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań w grupach. Kielce 2018.

2017

Ułożyć życie z Bogiem. Celebracje przed bierzmowaniem. Kielce 2017.

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem. Kielce 2017.

Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego. Kielce 2017.

Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego. Kielce 2017.

Miłosierdzie jako droga Nowej Ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej młodemu pokoleniu – Ewangelizacyjne przesłanie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w:

Młodzież, wartości, kultura. Lublin 2017.

2015

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy III Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa. Kielce 2015.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy III gimnazjum Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa. Kielce 2015.

2014

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy II Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Kielce 2014.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy II gimnazjum Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Kielce 2014.

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia. Kielce 2014.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia. Kielce 2014.

2013

Dydaktyczny wymiar katechezy, w: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach. Kielce 2013.

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy I Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Kielce 2013.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy I gimnazjum Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Kielce 2013.

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające. Kielce 2013.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające. Kielce 2013.

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program nauczania religii dla gimnazjum. Nr AZ-3-01/13

2012

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw. Kielce 2012.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw. Kielce 2012.

Odkrywamy tajemnice Bożego świata. Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Nr AZ-2-02/12.

2011

Przewodnik metodyczny do nauczania religii według podręcznika dla klasy I szkoły podstawowej Żyjemy w Bożym świecie. Kielce 2011.

Podręcznik do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej Żyjemy w Bożym świecie. Kielce 2011.

2006

Troska Kościoła o właściwą postawę młodzieży wobec mediów w dobie rewolucji informacyjnej. Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża T.24 Białystok 2006.

 

Wystąpienia na konferencjach i organizacja:

2023

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych Lekcja religii w społeczeństwie wielokulturowym, Skorzeszyce, 11-13.09.2023 r.

2022

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych Katecheza w edukacji włączającej, Skorzeszyce, 12-14.09.2022 r.

2021

Współorganizator Narady z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii na terenie Województwa Mazowieckiego Reaguj i wspieraj. Rola i zadania nauczyciela religii w okresie wyzwań edukacji związanych z pandemią, organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, 22 listopada 2021 r.

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Na katechezę w dobie pandemii, Skorzeszyce, 22-24.09.2021 r.

Katecheta jako rozważny romantyk na fali rewolucji cyfrowej. Wykład wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katecheta rozważny czy romantyczny, organizowanej przez Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW w Warszawie, online, 12.05.2021 r.

Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość, organizowanej przez Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur i Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, online, 17.03.2021 r.

2020

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Fakty, które mówią same za siebie – Nowa rewolucja kulturowa wyzwaniem dla Kościoła, Skorzeszyce, 23-25.09.2020 r.

2019

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Solidarni z potrzebującymi, Skorzeszyce, 17-19.09.2019 r.

Klucz do dzisiejszej lekcji religii. Wykład wygłoszony do nauczycieli religii podczas Inauguracji roku katechetycznego 2019/2020 w Archidiecezji Katowickiej. Katowice, 14. 09. 2019.

Jak młodym przekazywać doktrynę? Udział w debacie dogmatycznej na ogólnopolskiej konferencji 51 Tydzień Eklezjologiczny: Młodzi w Kościele, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin, 25 – 28. 02. 2019.

2018

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Powołanie do świętości dzisiaj, Skorzeszyce, 18-20.09.2018 r.

Szanse i wyzwania wychowania do wartości w edukacji opartej o dom. Wykład wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro, organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Warszawa, 25.06.2018.

2016

Prowadzący i organizator Ogólnopolskiej konferencji pastoralno-katechetycznej Wstać z kanapy by budować mosty. Światowe Dni Młodzieży Polska 2016, organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w  Drohiczynie. Drohiczyn, 29.10.2016.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu