Skip to main content
wyszukaj

Pracownicy wydziału

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI

 

ADIUNKCI:

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • dr Stanisław KALINKOWSKI
 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • mgr Anna KĘDZIORA
 • mgr Monika NOWOSIELSKA
 • mgr Katarzyna MAJCHEREK
 • ks. mgr lic. Piotr STANIEWICZ

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI:

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu