Skip to main content
wyszukaj

Nauczanie zdalne – Szkoła Biblijna

8.05. 2021 – Księgi Prorockie Starego Testamentu

dr Judyta Pudełko

  1. Księga  Izajasza (40-55; 56-66): https://youtu.be/s29GdwkAfsk
  2. Księgi Aggeusza, Zachariasza: https://youtu.be/JEHRX-3gzfk
  3. Księga Jonasza: https://youtu.be/Xin4QpiX_FA

Ks. dr Mateusz Wyrzykowski

  1. Księgi: Malachiasza, Abdiasza i Barucha : https://www.youtube.com/watch?v=DbWn66TNr1A
  2. Księgi: Joela i Daniela: https://www.youtube.com/watch?v=xF9hab7dwYY

10.04. 2021 – Księgi Prorockie Starego Testamentu

s. dr Judyta Pudełko

1. Wprowadzenie do Ksiąg Prorockich – https://www.youtube.com/watch?v=xcbioS_jhxk
2. Księgi Amosa i Ozeasza – https://www.youtube.com/watch?v=ABh2Dc8PRFA
3. Księga Micheasza i Izajasza (1-39) – https://www.youtube.com/watch?v=IC6ekWgMHXw

ks. dr Mateusz Wyrzykowski

1. Księgi Sofoniasza, Nahuma i Habakuka – https://www.youtube.com/watch?v=kPEWmMNEKxs
2. Księgi Jeremiasza i Ezechiela  – https://www.youtube.com/watch?v=hzaJFu7-1lc

13.03.2021 – Księgi Mądrościowe

Ks. prof. Krzysztof Bardski

1. Wprowadzenie do Ksiąg Mądrościowych ST cz. 1 – https://www.youtube.com/watch?v=YQrAg4-3Lwo
2. Wprowadzenie do Ksiąg Mądrościowych cz. 2 – https://www.youtube.com/watch?v=1SHp3gWrcSY
3. Księga Przysłów – https://www.youtube.com/watch?v=_iWNIeZ3KHo
4. Księga Syracydesa – https://www.youtube.com/watch?v=BG7zEY10lyo&t=27s
5. Księga Mądrości – https://www.youtube.com/watch?v=nlH0v-M2E7Y&t=6s
6. Księga Koheleta – https://www.youtube.com/watch?v=VO3TQTLMygg&t=5s
7. Księga Hioba – https://www.youtube.com/watch?v=UUE0urLu8FE
8. Księga Pieśni nad pieśniami – https://www.youtube.com/watch?v=KBtvoAB7YIM
9. Księga Psalmów – https://www.youtube.com/watch?v=9-pTCBH0KpU

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

30.01.2021 – Nowele: Rt, Tb, Est, Jdt

s. dr Judyta Pudełko PDDM

Wykład 1: https://youtu.be/le-ybjdguOk
Wykład 2: https://youtu.be/vbWq47-7z_g
Wykład 3: https://youtu.be/aEjzs31CU3g
Wykład 4: https://youtu.be/QeMJsdR7wzU

 

30.01.2021 – Psalmy

Ks. dr Andrzej Tulej

Wykłady


9.01.2021 – Dzieło Kronikarskie: 1-2 Krn;
Ezd; Ne
1-2 Mch 

s. dr Judyta Pudełko PDDM

Wykład 1:  https://youtu.be/__bvTPsYiJc
Wykład 2: https://youtu.be/9EySJkuOh4w
Wykład 3: https://youtu.be/JVhTOMs7k5k
Wykład 4: https://youtu.be/TYEmkYTLNkw


6.10.2020

ks. dr hab. Krzysztof Siwek

Wykład 1 https://youtu.be/Art002T60oc
Wykład 2  https://youtu.be/pHzM-JxVAJY
Wykład 3  https://youtu.be/DClZBX8RuwY


10.10.2020

Ks. dr hab. Adam Kubiś (KUL)


s. dr Judyta Pudełko PDDM

Wprowadzenie do Pięcioksięgu cz.1 – https://youtu.be/eKlfq_Z5UT0
Wprowadzenie do Pięcioksięgu cz.2 – https://youtu.be/bD3rDx4IpFQ
Księga Rodzaju –https://youtu.be/agDgEKJmld8
Księga Wyjścia – https://youtu.be/HGHcIPRU2jk
Księga Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa – https://youtu.be/bBL9Xmua-J0

Prezentacja


28.11.2020

ks. mgr lic. Adam Gorlewski

Wykład 1 https://youtu.be/Ln7Ba3SWvs4
Wykład 2 https://youtu.be/o6XqM0vBoDk
Wykład 3 https://youtu.be/c5Hq33LeAWs
Wykład 4 https://youtu.be/f7bJ5AwsfiA
Wykład 5 https://youtu.be/wap20nWi2R4

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu