Co proponujemy?

Jeśli chcesz pogłębić umiejętności dobrego mówienia i komunikacji niewerbalnej; z większą swobodą poruszać się po świecie sztuki; wprawnie dyskutować o trudnych zagadnieniach z historii Kościoła i Biblii, a także rozwinąć umiejętności osobowościowe wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, budowania, podtrzymywania i naprawiania więzi, to serdecznie zapraszamy na nasze studium. Zdobyta wiedza i umiejętności poszerzą Twój warsztat profesjonalny i osobiste doświadczenia.

Poznasz także inspirujących wykładowców (ks. dr Marcin Kłosowski, ks. Paweł Sobstyl, ks. dr Mateusz Wyrzykowski).

Pragniemy, aby nasi słuchacze wzbogacili swój warsztat katechetyczny o nową wiedzę i umiejętności. Dlatego każde zajęcia składać się będą z dwóch części: pierwsza będzie miała formę wykładu druga zaś formę warsztatową.

Dla kogo?

Studium skierowane jest w pierwszym rzędzie dla katechetów. W zajęciach mogą uczestniczyć także inne osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Gdzie i kiedy?

Bloki tematyczne:

– o dzieciach z problemami
– w świecie Biblii
– Sztuka – zwierciadło Ewangelii
– Między wiarą a psychologią

Terminy zajęć:

25 X
22 XI
6 XII
10 I
21 II
13 III
17 IV
15 V

Zajęcia będą obywały się w środy w godzinach 17:00-19:00 w budynku Kurii Metropolitalnej w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19.

 

Po zakończeniu roku wszyscy absolwenci otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu.

 

Rekrutacja

Od 1 czerwca do 1 października 2023.

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna (pobierz)

Ankietę można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty).

Opłaty

Koszt studium – 400 zł/ za rok. Opłatę za I semestr należy wnieść do końca października, za II semestr do końca lutego. Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.