• Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

  • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

  • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

  • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

  • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

  • Regulamin studiów

(pobierz)

 

Oprócz studiów w Warszawie istnieje możliwość studiowania w jednym z ośrodków zamiejscowych Akademii Katolickiej:

  • Rekrutacja:

A. Kandydaci są zobowiązani do złożenia w sekretariacie AKW następujących dokumentów i wniesienia opłat:

1. Wydrukowany formularz po odbyciu rekrutacji internetowej – https://dziekanat.akademiakatolicka.pl/Rekrutacja/RKonto/Register
2. Podanie (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
3. Życiorys (własnoręcznie napisany)
4. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia)
5. Opinia Ks. Proboszcza-duszpasterza/skierowanie władz zakonu/zgoda Wielkiego Kanclerza AKW
6. Deklaracja płatności za studia (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
7. Wypis ocen z poprzednich studiów (w przypadku chęci uwzględnienia poprzednich osiągnięć)
8. Opłata rekrutacyjna – 85 zł + opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) – 22 zł

 

Składanie dokumentów: od 5 czerwca do 23 września 2023 r. (ostateczny termin składania dokumentów to wybrany z poniższych dzień rozmowy kwalifikacyjnej.)

 

B. Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na studia odbędą się w trzech terminach do wyboru:

30.06.2023 –  14:00-18:00
8.09.2023 – 14:00-18:00
23.09.2023 – 10:00. -14:00

 

 

  • Opłaty i stypendia

Koszt – 600 zł /semestr

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

  • Dyrektor studiów

ks. dr Michał Polny – mpolny@akademiakatolicka.pl

Dyżur na uczelni (9.00-15.00):

Drugie czwartki miesiąca (z wyjątkiem listopada – dyżur w 1 czwartek listopada)