• Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

  • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

  • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

  • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

  • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

  • Regulamin studiów

(pobierz)

  • Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest online: https://wd.pwtw.pl/Rekrutacja/Rejestracja/

Składanie dokumentów od 1 czerwca do 23 września 2020 r.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 19 września 2020 r. od godz. 15.00-19.00 oraz 23 września 2020 r. od godz. 15.00-19.00

Wydrukowane dokumenty prosimy dostarczyć do sekretariatu AKW (termin ostateczny to data rozmowy rekrutacyjnej).

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów i wniesienia opłat:

1. Wydrukowany formularz z rekrutacji internetowej
2. Podanie (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
3. Życiorys
4. Opinia Ks. Proboszcza/skierowanie władz zakonu
5. 1 zdjęcie do indeksu
6. Deklaracja płatności za studia
7. Opłata rekrutacyjna – 85 zł + opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) 22 zł

  • Opłaty i stypendia

Koszt – 500 zł /semestr

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

 

Oprócz studiów w Warszawie istnieje możliwość studiowania w jednym z ośrodków zamiejscowych Akademii Katolickiej: