ks. prof. dr hab. Stanisław Kur

mgr Katarzyna Majcherek(ćwiczenia)

 

– Ćwiczenia do wyłożonego podczas sesji styczniowej przez ks. prof. Stanisława Kura materiału przeprowadza Pani mgr Katarzyna Majcherek na na platformie e-PWTW.

– Do październikowego egzaminu ks. prof. Stanisława Kura będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą wcześniej ćwiczenia.