Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności (dochód nie jest istotny).

Aby uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty: Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych, Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach dla studentów i doktorantów potwierdzenie niepełnosprawności orzeczeniem właściwego organu: zespół orzekający, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z  późn. zm.).