List Ministra Edukacji i Nauki do uczestników dzisiejszej debaty – 11 marca 2021 r.