List prezydent m.st. Warszawy dot. programu pomostowego i obniżonych opłat za wywóz śmieci

Na prośbę Zarządu Dzielnicy Bielany umieszczamy: