Ostatnie w semestrze letnim zajęcia na studium licencjackim i doktoranckim – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna