Studium Animatorów Małżeństw w Parafii. Pomagaj małżeństwom!

baner_684x325-1_animatorzyJak wspomagać współczesne małżeństwo?

Cenne jest, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania dzieci.

Papież Franciszek, Amoris Laetitia

TERMINY ZAJĘĆ W 2016/2017

1 i 15 października 2016 r.
5 i 19 listopada 2016 r.
3 i 17 grudnia 2016 r.
14 stycznia 2017 r.
4 i 18 marca 2017 r.
1 i 22 kwietnia 2017 r.

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00 do 16.00

__________________________________________________________________

  • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny oferuje dwusemestralne studium przeznaczone dla par małżeńskich. Jego celem ma być przygotowanie małżeństw, które będą wsparciem dla duszpasterstwa rodzin w konkretnej parafii, dekanacie czy diecezji.

  • Dla kogo?

Profil kandydata

Studium przeznaczone jest dla par małżeńskich aktywnie zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem młodym małżeństwom i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Ilość miejsc jest ograniczona.

  • Co po studium?

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wiedza ta obejmować będzie rodzaje i funkcje kryzysów, psychoprofilaktykę uzależnień, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z parami.

  • Forma wykładów

Zajęcia będą miały głównie formę warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: mediacje rodzinne, komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, współczesne zagrożenia płynące z mediów. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, o tym, jaka moc płynie z sakramentu małżeństwa i jak dobrze z niej korzystać, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. W sumie przewidziane jest sześć dni pracy warsztatowej i pięć dni wykładów. Zajęcia będą się odbywać w soboty.

  • Program studium

WYKŁADY I WARSZTATY:
◗ Duchowość małżeńska
◗ Sakrament małżeństwa
jako źródło łaski
◗ Modlitwa małżonków i rodziny
◗ Komunikacja interpersonalna
◗ Seksualność mężczyzny i kobiety
◗ Rodzaje i funkcje kryzysów
◗ Struktura spotkania z małżonkami
◗ Sytuacje konfliktowe i mediacje
◗ Psychologia rozwojowa
i zagrożenia w sieci
◗ Psychoprofilaktyka uzależnień
dzieci i dorosłych
◗ Komunikacja z nastolatkiem
◗ Warsztaty z komunikacji
◗ Trudne sytuacje w rodzinie i małżeństwie
◗ Zaburzenia osobowości
◗ Mediacje w sytuacjach konfliktowych

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 20 września 2016 r.

  • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr

  • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Podanie

Ankieta personalna

Opinia Księdza Proboszcza

  • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński

  • Materiały do pobrania

Folder (szczegółowe informacje o programie studium)

stu stu1