Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

„Jestem kobietą. Jak nie zgubić prawdziwej siebie?”

By 19 maja, 2021No Comments3 min read

Kim jest kobieta według antropologii chrześcijańskiej? Temat ten zagościł na kolejnym spotkaniu w cyklu „Duchowość dla Warszawy”, zorganizowanym przez Akademię Katolicką w Warszawie, które odbyło się online 18 maja.  Wykład zatytułowany „Jestem kobietą. Jak nie zgubić prawdziwej siebie?” wygłosiły: s. Anna Maria Pudełko AP (psychopedagog) oraz Magdalena Kleczyńska (doradca rodzinny).

Aby nie zgubić prawdziwej siebie należy znać siebie i posiadać siebie – stwierdziła na początku spotkania s. Anna Maria. I jest tu konieczne spojrzenie na kobietę tak, jak pomyślał i stworzył ją Bóg. Zarówno mężczyzna i kobieta posiadają jednakową godność oraz podobieństwo do Stwórcy. Jednak posiadają oni wzajemnie dopełniające się cechy. Cechy kobiety to przede wszystkim jej otwartość na relacje, szczególna wrażliwość na piękno i harmonię oraz zdolność do bliskości, która leczy chorobę samotności. Kobieta świadoma swojej wartości potrafi stawiać słuszne granice i świadomie dysponować swoją siłą kochania. S. Anna zwróciła uwagę na cztery płaszczyzny (ciało, intelekt, emocjonalność i duchowość), w których kobieta i mężczyzna różnią się, co pozwala im potrzebować siebie nawzajem.

Magdalena Kleczyńska podjęła kwestię różnic kobiety i mężczyzny, które w spotkaniu płci pozwalają ujawnić czym jest kobiecość czy męskość. Na podstawie wielu rozmów i spotkań, prelegentka wskazała na różnice przeżywania relacji, uczuć, związku w życiu kobiety i mężczyzny. W inny sposób kobieta i mężczyzna przeżywają przyjaźń. Znajomość tych różnic pomaga głębiej i owocniej budować relację kobiety z mężczyzną w małżeństwie.

S. Anna Maria zwróciła uwagę na ciało kobiety, które stanowi widzialny wyraz tego, co w niej duchowe, niewidzialne. Łono kobiety wskazuje na jej ogromną zdolność przyjmowania i gościnności. Piersi są symbolem możliwości karmienia w różnych wymiarach. Serce kobiety to przestrzeń empatii i współcierpienia. Bogactwo kobiety nie zatrzymuję się jednak na jej ciele i biologicznych możliwościach. Gdy kończy się czas biologicznej płodności kobiety, otwiera się szczególna płodność na płaszczyźnie psychologicznej i duchowej. A zatem kobieta, która żyje wartościami, posiada niezwykłą siłę fascynacji i pociągania innych ku dobru, ku Bogu.

Magdalena Kleczyńska zaprosiła kobiety i dziewczyny do mądrego samorozwoju w swojej kobiecości w poszczególnych sferach swojej osobowości, aby za zewnętrznym pięknem ciała, pojawiało się również piękno duchowe.

Kolejne wykłady w cyklu „Duchowość dla Warszawy” zostaną wznowione po wakacjach. Serdecznie zapraszamy.

Close Menu