Bądźcie świadkami Zmartwychwstania

17 kwietnia profesorowie i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zgromadzili się w rektoracie uczelni na spotkaniu świątecznym.

„Zbiera nas wydarzenie zbawcze – śmierć Pana Jezusa i Jego zwycięstwo” – powiedział witając zebranych ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Ks. Rektor wyraził przekonanie, że Papieski Wydział Teologiczny jest „uczelnią Chrystusa zmartwychwstałego i ludzie przychodzą tu by zyskać nadzieję”. Życzył zebranym, aby byli ludźmi nadziei; ludźmi którzy wnoszą w wykłady, w spotkania, taki klimat, który unosi drugiego człowieka. Apelował, aby zawsze – również w trudzie i zmęczeniu – potrafili zobaczyć w drugim człowieku dobro. „W ten sposób będziemy świadkami zmartwychwstania w człowieku tego, co jest czasem przywalone kamieniem” – mówił ks. Pawlina.

W imieniu profesorów i pracowników, życzenia świąteczne złożył ksiądz Stanisław Kur. Ksiądz infułat zauważył, że wszyscy idziemy drogą, na której jest trud, jest wysiłek, jest cierpienie, ale ponad wszystkim jaśnieje Zmartwychwstały Chrystus. Ksiądz Kur życzył księdzu Rektorowi, aby w swoich trudach i zmartwieniach widział zawsze to światło zmartwychwstałego Jezusa.

W dalszej części, ks. Rektor zaprosił zebranych na świąteczny obiad oraz wręczył upominki.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski