,,Odmrozić uczelnie i relacje”. Nowa oferta edukacyjna AKW – wywiad z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, Rektorem AKW

O przetrwaniu czasu pandemii, nowych wyzwaniach i kierunkach: Edukacji muzycznej i studium “Sztuka widzenia. Widzenie sztuki”  – mówi dla KAI –  ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Czytaj dalej

List ks. Rektora AKW do studentów na koniec roku akademickiego 2021/2022

Drodzy Studenci,

dobiega końca rok akademicki. Nie był on łatwy ani dla Was, ani dla wykładowców. Nauczanie zdalne, brak spotkań z Wami stwarzały „jakiś świat”, w którym wszyscy musieliśmy się odnaleźć. Serdecznie Wam dziękuję za to, że próbujecie sprostać wyzwaniom, jakie stają przed Wami w związku z wykładami online czy też sesją egzaminacyjną.

Kończąc ten rok akademicki, chciałbym się za Was pomodlić. Dlatego też 23 czerwca o godz. 16.00 w kaplicy na Bielanach odprawię Mszę świętą za Was i za przyszłych studentów.

Po wakacjach przygotowujemy się do powrotu na Uczelnię. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych warto pomyśleć o szczepieniach!

Na wakacje życzę dobrego odpoczynku, nabrania sił duchowych i fizycznych oraz satysfakcji, że kolejny rok studiów pomaga Wam przybliżać się do Tego, od którego wszystko zależy.

Z wyrazami szacunku
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor AKW

Akademia Katolicka w ,,Między ziemią a niebem” w TVP 1

Zachęcamy do obejrzenia telewizyjnego felietonu o naszej uczelni i kierunkach na które trwa rektutacja w programie ,,Między ziemią a niebem” w TVP 1 (od 39.30 min.).

 

Nasza uczelnia w Rankingu ,,Perspektyw” 2021

Drodzy Profesorowie i Studenci!
Miło nam poinformować, że kierunek teologia prowadzony na Akademii Katolickiej w Warszawie w rankingu czasopisma “Perspektywy” na 2021 rok uzyskał wysokie siódme miejsce. Ocenie zostało poddanych dwanaście ośrodków teologicznych z całej Polski.

Uwaga studenci!

Szanowni Studenci, w tej sesji egzaminacyjnej zaliczenia przedmiotów będą się odbywały według następującego porządku: <link>

Zamyśl się w wakacje

“Sezon na życie. Zamyślenia” to najnowsza książka ks. Krzysztofa Pawliny, rektora naszej Akademii. Autor zaprasza czytelnika do wspólnej wędrówki, podczas której odsłania swoje serce, myśli, a czasem nawet duszę. Krótkie rozdziały są jakby przystankami podczas intymnego spaceru. Tę książkę się smakuje, odkrywając kolejne warstwy spojrzenia na życie, na jego sens i cel. W tle, w łagodny sposób, odbija się blask Tego, który to życie daje, podtrzymuje i chce obdarowywać szczęściem. Ta nienarzucająca się forma jest zaproszeniem dla czytelnika do własnych refleksji i rozpoznawania osobistych poruszeń.
“Sezon na życie” to wartościowa lektura, która świetnie sprawdzi się podczas długich wakacyjnych wieczorów. Książkę można znaleźć w wydawnictwie Sióstr Loretanek.
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sezon-na-zycie-ks-krzysztof-pawlina/

Zakończenie Roku Akademickiego Studiów Niestacjonarnych

W sobotę 12 czerwca 2021 roku, odbyło się pożegnanie VI rocznika, kończącego studia w Akademii Katolickiej w Warszawie. Byli na nim obecni również przedstawiciele ubiegłorocznych absolwentów, którzy rok temu z powodu pandemii nie mogli urządzić podobnego spotkania. Studenci poprosili o Mszę św., którą sprawował Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, wraz z Dyrektorem Studiów Niestacjonarnych, redemptorystą, o. Markiem Kotyńskim. Dyrektor przywitał zgromadzonych, a Ksiądz Rektor wygłosił poruszającą homilię. Po liturgii, w holu Akademii odbyło się spotkanie towarzyskie przy stole zastawionym wybornymi ciastami, przygotowanymi przez studentów. Na wstępie złożyli oni gorące podziękowania Rektorowi, wykładowcom oraz całej kadrze uczelni za możliwość studiów teologicznych i serdeczną troskę o studentów oraz życzenia, a także wręczyli kwiaty.

Czytaj dalej

MIANUJĘ CIĘ DOKTOREM…

Każdego roku, pod koniec drugiego semestru, odbywa się na naszej uczelni uroczystość nadania stopni naukowych. W tym roku ceremonia w kościele seminaryjnym przebiegała w mniej licznym gronie ze względu na pandemię. Dyplomy wręczył Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina, w obecności m.in. rektora seminarium ks. dra Wojciecha Bartkowicza oraz przedstawiciela Senatu ks. prof. Marka Starowieyskiego. – Uczelnia przystawiła pieczęć na waszych dyplomach – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor AKW. – Chrystus wycisnął pieczęć na waszych sercach. Waszym zadaniem jest dobrze wykorzystać otrzymaną wiedzę i formację, dobrze głosić Chrystusa, dobrze odnajdywać ludzi, do których Bóg nas posyła i dobrze prowadzić ich do nieba. W ten sposób żadna z tych pieczęci nigdy się nie zatrze, ale zawsze będzie wskazywała na waszą tożsamość ucznia Jezusa.

Czytaj dalej

Teologia nie jest starą panną – wywiad z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, rektorem AKW

Akademia Katolicka w Warszawie to uczelnia teologiczna, gdzie poznaje się Boga, uczy się Nim żyć, i która przygotowuje do służby Bogu w Kościele – mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Czytaj dalej

„Moralność i prawo – u źródeł cywilizacji europejskiej”

Temat relacji prawa do moralności pojawia się we współczesnej debacie publicznej wyjątkowo wyraziście. Czy prawo stanowione powinno odzwierciedlać określoną tradycję i praktykę moralną? Jeśli tak, to którą? Wszak w społeczeństwach pluralistycznych nie tylko potencjalnie, ale i realnie mamy do czynienia z wielką różnorodnością przekonań również w kwestiach moralnych. A może prawo stanowione ma mieć zupełnie inną funkcję i nie tyle winno opierać się na określonej moralności, ale raczej spełniać rolę swoistego „policjanta” na skrzyżowaniu różnych systemów moralnych przyjmowanych przez społeczności wchodzące w skład państwa rządzonego prawami liberalnej demokracji? Czy prawo może i powinno spełniać funkcje wychowawcze? Te i podobne pytania, nawet jeśli niewyartykułowane w dostatecznie precyzyjny sposób, pojawiają się wręcz na ulicach naszych miast, przez które przechodzą kolejne demonstracje.

Czytaj dalej

O moralności i prawie. Kolejna debata z cyklu “Pro tempore. Dialog nauk”

“Moralność i prawo – u źródeł cywilizacji europejskiej” to temat kolejnej debaty z cyklu “Pro tempore. Dialog nauk”, którą zaplanowano na 20 maja • W spotkaniu wezmą udział dr Antoni Libera, pisarz i reżyser, prof. Piotr Nowak, profesor filozofii z Uniwersytetu w Białymstoku oraz o. dr Janusz Pyda OP

To już trzecia debata cyklu organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie oraz Komitet Nauk Teologicznych PAN. Spotkanie na temat “Moralność i prawo – u źródeł cywilizacji europejskiej” będzie transmitowane 20 maja o godz. 19:00.

Czytaj dalej