————————— Rekrutacja na Nowy Rok Akademicki 2020/2021—————————

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej uczelni!

 Przyjdź, posłuchaj, poznaj i studiuj z nami!

Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zapraszamy na Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.   w Archidiecezji Warszawskiej, organizowane przy Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium  Ioanneum  w Warszawie

listopad 2020 – Maj 2021 Czytaj dalej

JUBILEUSZ KS. PROF. ANDRZEJA FILABERA

Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber, dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów, obchodził jubileusz 50-lecia pracy muzycznej w Kościele. Rozpoczynał ją w 1970 r. jako organista w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Z tej okazji w sobotę 5 września br. w archikatedrze warszawskiej Mszę św. dziękczynną odprawił arcybiskup metropolita warszawski kard. K. Nycz. Koncelebrowali  między innymi: konsultorzy Podkomisji Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski: ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa i ks. prof. Antoni Reginek z Katowic, były prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina, ks. dr hab. Mariusz Białkowski, kierownik katedry muzyki kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, ks. prof. Jacek Nowak, kierownik katedry teologii liturgii UKSW. Czytaj dalej

Rozpoczniemy niedługo nowy rok akademicki!

Czcigodni Studenci,
Rozpoczniemy niedługo nowy rok akademicki. Pierwsze zajęcia odbędą się 3.10.2020 w siedzibie uczelni. Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na myśl o ponownym spotkaniu. Zachowamy obowiązujące zalecenia sanitarne (mierzenie temperatury, maseczki, płyny dezynfekujące). Plany wykładów będą wkrótce dostępne na stronie internetowej uczelni.
W oczekiwaniu na spotkanie,
Rektor PWTW Ks. Prof. Krzysztof Pawlina

Akademia Dziennikarstwa

W najbliższą sobotę, 5 września, zapraszamy na pierwsze zajęcia w Nowym Roku Akademickim, uczestników Akademii Dziennikarstwa.

Prosimy pamiętać o wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego.

Nowa publikacja ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny!

Nakładem wydawnictwa naukowego Collegium Bobolanum ukazała się właśnie książka Ks. Profesora Krzysztofa Pawliny pt. “Powołania kapłańskie AD 2020”. Jest ona kontynuacją opublikowanych dwadzieścia lat temu badań socjologicznych dotyczących alumnów wyższych seminariów duchownych w Polsce. Ks. prof. Krzysztof Pawlina uwypukla zmiany, jakie zaszły wśród obecnych kandydatów do kapłaństwa w porównaniu z kandydatami sprzed dwóch dekad. Najważniejsze obszary objęte badaniami dotyczą: geograficznych i społecznych źródeł powołań, kulturowej oraz intelektualnej jakości powołań, religijności, świata wartości, motywacji, wizji kapłaństwa, Kościoła i społeczeństwa. Monografia ta stanowi solidne studium przedstawiające sylwetkę osób zgłaszających się do seminarium. W podsumowaniu rozważań autor zwraca uwagę, że “portret kandydata do kapłaństwa, jaki wyłania się z tego badania, daleki jest od ideału. Ale wszak to dopiero początek drogi. Studia i formacja w seminarium trwają sześć lat. Łaska Boża i osobisty wysiłek mogą w tym portrecie wiele zmienić”.

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Powołania kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa sierpień 2020.

Teologia – studiować by mądrzej żyć!

 [TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej słucha się o Bogu w grzechu, a inaczej w łasce uświęcającej.

Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle szuka. Naturą człowieka Kościoła jest troska. Brak troski powinien być niepokojącym sygnałem dla osoby wierzącej. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom.

Człowiek, który studiuje teologię – człowiek Kościoła – gromadzi się wokół dobra, które się tworzy. Wierzący powinni solidaryzować się ze sobą, szczególnie kiedy coś dobrego ma miejsce. Jeśli coś wartościowego się dzieje, ludzie Kościoła powinni być wokół tego wydarzenia, aby nikt tego nie zniszczył.

Człowiek, który studiuje teologię powinien być zakorzeniony w górze Synaj ale zarazem żyć w taki sposób, aby dokonywały się w jego życiu słowa wypowiedziane na górze błogosławieństw. Góra Synaj to kamienne tablice, a student teologii powinien kierować się przykazaniami ze względu na serce pulsujące miłością.  Serce z ciała, w przeciwieństwie do serca kamiennego, przestrzega przykazań nie z nakazu, ale z obfitości”.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

Zapraszamy by zostać takim studentem niestacjonarnych (sobotnich) studiów teologicznych na naszej uczelni. Szczegóły na: https://www.akademiakatolicka.pl/studia-niestacjonarne/

Zobacz co o studiowaniu teologii mówią nasi studenci:

Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Duchowość chrześcijańska nie jest przywilejem dla osób wybranych. Piękno życia opartego o Ewangelię, radość wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności i troska o własne wnętrze są obecne w sercu każdego chrześcijanina.

W nowym roku akademickim na naszym Studium Duchowości proponujemy Słuchaczom nową i bardziej pogłębioną formułę zajęć. Dające solidny fundament treści teoretyczne będą dopełniane praktyką, by wiedza służyła życiu. Ponadto w semestrze proponujemy trzy duże bloki tematyczne następujące kolejno po sobie: duchowość ignacjańska, lectio divina oraz teologia ikony. Ułatwi nam to zgłębienie poszczególnych zagadnień i nada im całościowy wymiar.

Zachęcamy do wybierania różnych ścieżek studiów: studium otwartego, studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/studium-duchowosci/

Zobacz jak nasi Profesorowie zachęcają do studiów z duchowości:

Nowość! Szkoła Biblijna Collegium Joanneum

[SZKOŁA BIBLIJNA] „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa».”

Papież Franciszek, „Aperuit illis”

 

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Przymierza. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata.

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu. Zajęcia trwają cztery semestry i odbywają się w dwóch wersjach do wyboru.

Więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/szkola-biblijna-collegium-joanneum/

W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły!

[SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY] „Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani.
Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży i siostry z całej Polski do uczestnictwa w nowej propozycji naszej Uczelni.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów  i sióstr, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie otwiera rekrutację do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Większość zajęć prowadzona będzie metodą warsztatową, w małych grupach. W programie poruszane będą zagadnienia z psychologii młodzieży, komunikacji, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów itp.

Wśród wykładowców znajdują się najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży.

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie Uczelni. Więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/

Zobacz jakie wrażenia z uczestnictwa w naszej Szkole mają jej absolwenci:

Umocnij siebie, swoje małżeństwo i wspieraj inne! Zobacz nowy film promocyjny!

[STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY] ,,Doświadczyłam jak mało wiem o uczuciach, potrzebach, i żyję obok siebie. Bez tego nie mogłam zrobić kolejnego kroku, ani pomagać narzeczonym i innym małżeństwom. Dziękuję Bogu, że tu przyszłam.” Ania

Jeśli chcecie/chcesz m. in.:

  • wzmocnić osobiste relacje interpersonalne
  •  poprawić efektywności komunikacji
  •  głębiej zrozumieć własne potrzeby
  •  nabyć umiejętności prowadzenia warsztatów
  •  pogłębić rozumienie nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
  •  zobaczyć małżeństwo tak jak je widział Jan Pawła II

i mając taką wiedzę i umiejętności spróbować dotrzeć do innych, nasze studium jest dla Was/dla Ciebie.  Zajęcia mają charakter głównie warsztatowy i pogłębione są wiedzą ekspertów na tematy związane z małżeństwem i rodziną.

Spotykamy się w soboty. Szczegóły w zakładce: https://www.akademiakatolicka.pl/studium-malzenstwa-i-rodziny/ Zapraszamy!

Zobacz co o tej formie studiowania sądzą nas obecni studenci i absolwenci: