Egzaminy w dniu 11 czerwca 2022 r.

W najbliższą sobotę, egzaminy będą się odbywały według następującego porządku <link>.

Rozdanie dyplomów w Szkole Biblijnej

W sobotę 4 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie zajęć w Szkole Biblijnej Collegium Joanneum, w roku akademickim 2021/2022. Pierwsza grupa absolwentów ukończyła drugi rok zajęć, odbywając kursy zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu.

O godzinie 17.00 odbyła się Eucharystia, którą w kościele OO. Kapucynów odprawił ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW. W skierowanym do studentów słowie wskazywał, że studiowanie Biblii weryfikuje się w życiu i w codziennych wyborach.

Czytaj dalej

Zakończyła się 6. edycja Akademii Dziennikarstwa

W sobotę 28 maja zakończyła się 6. edycja Akademii Dziennikarstwa. Studenci podczas Akademii Mistrzów zaprezentowali niezwykle ciekawe wystąpienia, które były wynikiem całorocznej nauki. Wystąpienia były zaskakujące, różnorodne w formie, pełne pasji, ale także profesjonalizmu.

Po wręczeniu dyplomów, ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, przekazał studentom posłanie, by szukali prawdy, nie dali się manipulować, by nie byli uczestnikami gotowych narracji, ale oazą dążenia do prawdy i faktów. Czytaj dalej

Ks. dr Marek Dobrzeniecki z habilitacją!

Pracownikowi naukowemu naszej uczelni, ks. dr. Markowi Dobrzenieckiemu, Uchwałą Rady Dyscypliny Filozofia z 2 czerwca 2022 roku, został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: filozofia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju naukowym!

Zakończenie roku VI teologii i Studium Małżeństwa i Rodziny II

Studenci VI roku teologii zakończyli czas zdobywania wiedzy i kompetencji na naszej uczelni. Podczas uroczystej Mszy św. ks. Rektor prof. Krzysztof Pawlina, życzył wszystkim owocnego wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu osobistym oraz posłudze dla Kościoła. Podczas tej samej uroczystości Jego Magnificencja wręczył dyplomy ukończenia dla absolwentów Studium Małżeństwa i Rodziny, którzy pod dwóch latach uczestnictwa w warsztatach i wykładach nabyli kompetencje osobiste, ale także uprawnienia do włączenia się w formację małżeństw i rodzin w parafiach. Wszystkim absolwentom życzymy błogosławieństwa i wielu sukcesów!

 

Promocja doktorska, dyplomy magisterskie

Pod koniec każdego roku akademickiego kościół seminaryjny na Krakowskim Przedmieściu jest świadkiem wręczenia dyplomów doktorskich i magisterskich absolwentom naszej uczelni. W tym roku dyplom doktorski odebrała z rąk Rektora ks. prof. Krzysztofa Pawliny tylko jedna osoba – dr Dorota Pliszka, absolwentka Collegium Bobolanum. Jest autorką pracy „Analogiczna jedność przymierza w teologii objawienia Ericha Przywary” pisanej pod kierunkiem o. dr. hab. Michała Palucha OP. Dyplomy magisterskie zostały wręczone 12 duchownym, absolwentom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W trakcie przemówienia ks. Rektor zachęcał młodych kapłanów do podjęcia studiów doktoranckich na naszej Akademii. – Będziecie mogli zwiększać swoje kompetencje, będziecie mogli lepiej służyć ludziom i mieć więcej radości z wypełnienia swojego powołania – mówił.

Uroczystość wzbogacił śpiewem chór seminarzystów. Nowo wyświęceni kapłani odprawili następnie Eucharystię w kościele seminaryjnym, stając przy ołtarzu ze swoimi dotychczasowymi wykładowcami i opiekunami seminaryjnymi. Wszystkim życzymy opieki Ducha Świętego.

(fot. Mikołaj Soska)

Egzamin Ex universa theologia

Egzamin Ex universa theologia, zaplanowany na 11 czerwca rozpocznie się o godzinie 9:45. Studenci podchodzący do tego egzaminu proszeni są o zgromadzenie się w sali nr. 15. Egzaminy magisterskie dla Studentów studiów niestacjonarnych rozpoczną się o godzinie 12:15.

,,Nie krzyczę na moich uczniów” – Zakończenie roku Szkoły Duszpasterzy Młodzieży

W dniach 30-31 maja zakończyła się kolejna edycja Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Po dwuletnim przygotowaniu 16 osób, sióstr zakonnych i kapłanów, otrzymało pamiątkowe dyplomy uczelni. – Będziecie wielokrotnie sprawowali eucharystię dla młodych ludzi – mówił w trakcie mszy ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii – będziecie łamali chleb i składali ofiarę. Ale najpierw musimy nauczyć się składać w ofierze samych siebie. Ta szkoła nigdy się nie kończy, nauka Jezusa trwa do końca naszego życia. Dziękuję Wam, że podejmujecie ten trud.

Po zakończeniu mszy i wręczeniu dyplomów wszyscy zostali zaproszeni na agapę. Absolwenci podzielili się krótko swoim doświadczeniem. Nikt nie żałował czasu spędzonego na uczelni. – Uczniowie w szkole zapytali mnie, czy ja na pewno jestem człowiekiem – opowiedział jeden z kapłanów. – Skąd to pytanie? Bo wszyscy nauczyciele na nas krzyczą, a ksiądz nie krzyczy. To może ksiądz nie jest człowiekiem? A ja po prostu dzięki tej szkole zrozumiałem, że zamiast krzyczeć można w inny sposób nawiązać komunikację z moimi uczniami. – To tylko jedno z wielu świadectw zostawionych przez absolwentów kursu.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów i sióstr, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież. Właśnie ruszyła rekrutacja na kolejny rok. Większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, w małych grupach. W programie poruszane są zagadnienia z psychologii młodzieży, komunikacji, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów oraz kwestie pastoralne. Ilość miejsc jest ograniczona, przyjęcia wg kolejności zgłoszeń. Więcej szczegółów na stronie uczelni.

Wiosenny zjazd studentów blended-learning

W dniach 23-27 maja odbywa się ostatni w tym roku akademickim zjazd studentów teologii w systemie blended-learning. Aktualnie studiuje  u nas około 250 osób z różnych rejonów Polski i zagranicy. Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zwracając się do studentów podczas Mszy św. postawił kilka fundamentalnych pytań. „Czy przyjeżdżając na studia teologiczne spotykacie samych siebie – siebie przed Bogiem? Czy potraficie ofiarować czas – Bogu, człowiekowi i sobie? Czas spędzony na uczelni to czas łaski – łaski danej na ten moment. Czy twoje studiowanie jest wejściem na Górę Synaj czy Górę Błogosławieństw – górę szczęścia i radości?”.

Studia teologiczne mają w zamyśle być czasem zbliżania się do Boga, ale i głębszego spojrzenia na siebie. Wkrótce, od czerwca, rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2022/2023. Więcej o tej formie studiów: https://e-akw.pl/

Konferencja doktorantów AKW

W czwartek 19 maja odbyła się coroczna konferencja naukowa doktorantów naszej uczelni. Temat obecnego spotkania brzmiał: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa prowadzona przez Ducha Świętego. Refleksja w kontekście drogi synodalnej”.

Pięciu doktorantów zaprezentowało refleksje poświęcone zarówno historycznemu, jak i współczesnemu spojrzeniu na problem synodalności w Kościele. Wielorakie ujęcie tematu wzbudziło wśród słuchaczy żywe zainteresowanie. Każdemu z dwóch bloków konferencji towarzyszyła dynamiczna dyskusja, między innymi na temat roli biskupa w Kościele czy też przyszłości teologii i komunii kościelnej.

Dodatkowym atrybutem czwartkowego spotkania była radość z przyjęcia posługi diakona przez jednego z uczestników kursu. Święcenia diakonatu stałego otrzymał p. Robert Bińkowski z parafii św. Anny w Piasecznie, student naszej uczelni. Gratulujemy i życzymy Bożej opieki!

Formacja Permanentna Księży

Czcigodni Księża,

Serdecznie zapraszamy Was 13 maja, na ostatnie spotkanie formacyjne przed wakacjami.

Temat spotkania to: Nowi parafianie z Ukrainy. Wyzwania duszpasterskie.

Plan spotkania