Czy teologia potrzebuje nawrócenia?

28 kwietnia był drugim dniem międzynarodowej teologicznej konferencji na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbywającej się pod hasłem Czy teologia potrzebuje nawrócenia?

Tego dnia, w spotkania teologów z ośrodków teologicznych Europy udział wzięli również wszyscy profesorowie papieskiej uczelni, profesorowie wyższych seminariów duchownych afiliowanych przy Papieskim Wydziale Teologicznym oraz ośrodków zamiejscowych.

W pierwszej części sympozjum, o. prof. Andrzej Wodka, rektor Alfonsianum przedstawił temat Teologia i jej konieczne „nawrócenia” – o profetycznych prowokacjach Papieża Franciszka, a następnie o. prof. Franco Imoda z AVEPRO odniósł się do roli teologicznych uczelni w misji Kościoła.

Próbę odpowiedzi na pytanie Jak dziś docierać do studenta? podjęli paneliści w kolejnej części konferencji. W dyskusji udział wzięli: prof. Mihály Kránitz z Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie, o. prof. Andrzej Wodka z Alfonsianum, p. Witold Bielecki, rektor Akademii Koźmińskiego oraz ks. dr Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej.

Na zakończenie Wielki Kanclerz PWTW, kard. Kazimierz Nycz powiedział do zebranych słowo, w którym z aprobatą odniósł się m.in. do inicjatywy nawiązania współpracy pomiędzy watykańską agencją AVEPRO i Polską Komisją Akredytacyjną PKA.

Drugiego dnia konferencji umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW Collegium Joanneum oraz prof. dr Robert Petkovsek z Uniwersytetu w Ljubljanie.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski