„Czyńcie sobie ziemię poddaną. O relacji chrześcijaństwa i ekologii” – zapraszamy na kolejną debatę ,,Pro tempore. Dialog nauk”

Relacja człowieka do środowiska naturalnego stanowi dziś jeden z głównych tematów debaty publicznej nie tylko w Europie, ale i w całym zachodnim świecie.  Czy człowiek chcący żyć coraz wygodniej i konsumować coraz więcej musi z konieczności postrzegany być jako główne zagrożenie dla środowiska naturalnego? Czy da się troszczyć o przyrodę nie ograniczając komfortu i poziomu życia, do którego przywykliśmy na Zachodzie? Czy wreszcie chrześcijańskie korzenie cywilizacji zachodniej sprzyjają czy też przeszkadzają wyrabianiu wrażliwości na świat natury? Dlaczego to głównie w agendzie lewicowych organizacji społeczno-politycznych znaleźć można postulaty proekologiczne?

Te i inne zagadnienie zostaną poruszone w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk” zatytułowanego „Czyńcie sobie ziemię poddaną. O relacji chrześcijaństwa i ekologii”.

W debacie udział wezmą:  dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW, dr Janusz Pyda OP, Instytut Tomistyczny, AKW.

Debata odbędzie się w środę, 14 grudnia o godzinie 16:00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (sala konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro, ul. Nowoursynowska 161) oraz dostępna będzie na kanale YouTube Akademii Katolickiej w Warszawie. Zapraszamy!