Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Duchowość dla Warszawy

By 26 października, 2017No Comments2 min read

„Jak czytać Pismo Święte” – taki tytuł nosił kolejny wykład otwarty z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 25 października 2017. Wykład zorganizowany przez Papieski Wydział Teologiczny przy współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą wygłosił ks. Prof. Waldemar Chrostowski, biblista, wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor licznych publikacji, laureat Nagrody Ratzingera (2014 r.).

Prelegent wprowadził słuchaczy w rzeczywistość spotkania z Pismem Świętym oraz wymogami, które stają wobec jego czytelników. Zawartość Biblii, jej uwarunkowania językowe, historyczne, kulturowe oraz konieczność przekładania jej na języki narodowe nie mogą przesłaniać faktu, iż „Biblia jest księgą ludzi wiary, powstałą, aby budzić wiarę w czytelniku”, tłumaczył ks. Chrostowski. Biblista wskazywał na podobieństwa i różnice w żydowskiej i chrześcijańskiej lekturze Biblii oraz integralny charakter obu Testamentów w chrześcijaństwie. Wykład zawierał szereg obrazowych przykładów pochodzących zarówno z Pisma Świętego, jak i z doświadczenia wykładowcy. Po wykładzie była możliwość zadawania pytań, które dotyczyły różnych aspektów obszernego tematu – zarówno szczegółowych kwestii ze Starego i Nowego Testamentu, żydowskiej lektury Biblii, jak i kwestii technicznych w osobistym czytaniu i rozważaniu Pisma Świętego. Spotkanie poprowadziła s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego. Trwający od roku cykl wykładów otwartych spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy, dlatego kolejne wykłady znów pojawią się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w ofercie Papieskiego Wydziału na rok akademickim 2017/2018.

Galeria
fot.Mirosław Wiśniewski

Leave a Reply

Close Menu