Duchowość dla Warszawy – Pieśń o Bogu ukrytym

16 października, po raz kolejny w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyło się spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

W klimacie dziękczynienia za dar św. Jana Pawła II, w 40 rocznicę Jego wyboru na papieża, licznie zgromadzeni słuchacze otwartych wykładów zostali zaproszeni przez Rektora Papieskiego Wydziału, ks. prof. Krzysztofa Pawlinę do udziału w koncercie, by móc ponownie przyjąć dar wielkiego Papieża Polaka i Jego orędzie.

Koncert pod tytułem „Pieśń o Bogu ukrytym”, zawierający wiersze młodego Karola Wojtyły zaśpiewał Marcin Styczeń z zespołem. Wprowadzając do poszczególnych utworów, artysta podkreślał wrażliwość artystyczną przyszłego papieża, a przede wszystkim Jego ogromne pragnienie i szukanie Boga. Karol Wojtyła pisał te wiersze będąc młodym człowiekiem, podczas II. wojny światowej, która nie przeszkodziła mu w dostrzeganiu miłości i obecności Boga w Jego życiu. Wśród wykonanych utworów, oprócz poezji Karola Wojtyły, Marcin Styczeń zaśpiewał również poezję św. Jana od Krzyża, inspiratora duchowości Karola Wojtyły, Ernesta Brylla oraz własny utwór. Głębia poezji, artystyczny kunszt jej wykonania i siła mistycznego przekazu treści stworzyły gorącą atmosferę koncertu, który ks. prof. Krzysztof Pawlina podsumował na koniec: „dotknęliśmy serca Papieża”.


Spotkania z cyklu „Duchowość dla Warszawy” będą kontynuowane. Najbliższy wykład już 23 października.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski