Dyplomy dla absolwentów PWTW

W środę 20 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Szkolenia Organistów PWTW oraz Studium Duchowości PWTW. Na zakończenie celebrowano Mszę św. W homilii skierowanej do absolwentów Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, określił organistów jako apostołów nowej ewangelizacji, którzy przez piękno muzyki „podnoszą ludzkiego ducha”. Jak stwierdził Ksiądz Rektor, organiści obdarzeni są talentami, którymi mają służyć w Kościele. Nie powinni uważać siebie za pracowników etatowych, ale pracę organisty traktować jako służbę Jezusowi i ludziom. Na koniec uroczystości zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu 14 absolwentów Instytutu Szkolenia Organistów PWTW.

Galeria