Inauguracja kolejnego roku Studium Formacyjnego dla sióstr

12 października w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 w Warszawie rozpoczął się kolejny rok formacji dla postulantek, nowicjuszek i sióstr juniorystek.

Inaugurację rozpoczęła msza św. którą odprawił i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Ksiądz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zachęcał zebrane siostry do częstego przychodzenia na spotkanie z tym, od którego człowiek może nauczyć się najwięcej, na spotkanie z Jezusem.

W homilii ks. Pawlina zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju zarówno życia duchowego jak też formacji intelektualnej. Namawiał do przychodzenia do kaplicy oraz na wykłady z myślą o Stwórcy i tych, dla których ten czas przyniesie w przyszłości owoce. Podkreślał, że nauka prawdziwej duchowości prowadzi do rozwoju relacji z Bogiem i ludźmi.

Po mszy św. Ks. Rektor wręczył siostrom indeksy. W uroczystości uczestniczyły s. Aleksandra Huf SSpS – formatorka życia zakonnego oraz s. Benigna Kania, Przełożona Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej i wiceprzewodnicząca konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich.

Studium Formacyjne funkcjonuje przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich. W zajęciach, które trwają od roku do 3 lat udział biorą postulantki, nowicjuszki, juniorystki i młode siostry zakonne.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski