Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Bardzo serdecznie zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, która odbędzie się 4 października br. (czwartek) w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Kazimierza Nycza, zaś o godz. 17.30 rozpoczniemy ceremonię otwarcia Nowego Roku, po której zapraszam na kolację do dolnego kościoła.

Program

godz.  16.00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

godz.  17.30  Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonią
  • przemówienie ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  • przemówienie ks. dr. hab. Piotra Aszyka SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka (UJ, PAN) pt.,,Kościół i Niepodległość”
  • słowo Jego Eminencji księdza kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • zakończenie
  • kolacja