Informacja o sposobie korzystania z e-zajęć na PWTW Collegium Joanneum

Szanowni Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych i Słuchacze studiów podyplomowych z katechetyki.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu zamiast tradycyjnego nauczania zajęcia są prowadzone przez pośrednictwo internetu. W związku z tym, zostały już do Państwa wysłane maile z informacją, jak korzystać ze specjalnie dla Państwa przygotowanej platformy internetowej z e-zajęciami. Gdyby mail nie dotarł, proszę upewnić się, czy nie znalazł się on w SPAM-ie.

Proszę również Państwa o sprawdzanie, czy na stronie internetowej PWTW Collegium Joanneum w „Aktualnościach” nie są skierowane do Państwa informacje. Jeśli zajdzie potrzeba, informacje mogą być też kierowane do Państwa za pośrednictwem „platformy” w zakładce „Wiadomości”. (Zakładka pojawi się, gdy zajdzie taka potrzeba).

W razie potrzeby możecie kontaktować się z Kierownikami poszczególnych studiów, bądź sekretariatem PWTW Collegium Joanneum.

Kierownik studiów magisterskich niestacjonarnych na PWTW Collegium Joanneum – O. dr Marek Kotyński: mkotynski@akademiakatolicka.pl

Kierownik studiów podyplomowych z katechetyki – P. dr. Marzanna Dubińska: mdubinska@akademiakatolicka.pl

Szczęść Boże 

Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak