Spotkanie Formacyjne Księży

Na wstępie wykładu, ks. profesor zdefiniował sobór jako „uroczyste zgromadzenie kolegium biskupów jak również innych zaproszonych przedstawicieli całego Kościoła zwołane i obradujące pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi Kościoła”.

Zdaniem ks. Skrzypczaka, punktem odniesienia dla każdego soboru powszechnego, było wydarzenie w Jerozolimie ok. 50 roku. Wówczas, w obliczu pierwszego kryzysu, który dotyczył rozumienia zbawienia, apostołowie zgromadzili się na soborze jerozolimskim, aby umocnić jedność. Decyzje soboru zostały wysłane przez emisariuszy do wszystkich wspólnot chrześcijańskich.

Ksiądz profesor podkreślił, że „sobory nie mogą być konstytucją Kościoła. Konstytucją Kościoła jest wiara w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Przejawia się ona praktyką przepowiadania Słowa Bożego, celebrowania liturgii i zacieśniania wspólnoty chrześcijańskiej”.

W dalszej części, wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie opowiedział historię zwołania i przebiegu Soboru Watykańskiego II. Przypomniał o udziale w tym wydarzeniu biskupów z Polski oraz organizacji w naszym kraju szeregu inicjatyw, takich jak wieczerniki soborowe (całonocne czuwania modlitewne), czy księgi wyrzeczeń soborowych.

Ksiądz Skrzypczak zwrócił uwagę, że udział w Soborze Watykańskim II, obok ojców soborowych i ekspertów, wzięli również tzw. obserwatorzy – przedstawiciele różnych kościołów oraz osoby świeckie. Obserwatorzy nie mieli prawa głosu, lecz mogli zostawić petycje, które były brane pod uwagę, z kolei osoby świeckie mogły zabierać głos.

„Jeśli ktoś chce zrozumieć wymowę soboru, potrzebuje rozpocząć od Konstytucji o Objawieniu Bożym, która stanowi jakby serce, jakby klucz do zrozumienia pozostałych głosów Kościoła” – mówił ksiądz profesor. Według ks. profesora, głosem szczególnym jest Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Jak mówił: „po raz pierwszy w historii Kościoła, Kościół zajął się teologicznym opisaniem swojego miejsca w świecie, czyli relacji Kościoła do świata, do którego zostaje posłany”.

Na zakończenie piątkowego spotkania ks Kardynał Kazimierz Nycz powiedział do zebranych słowo oraz udzielił błogosławieństwa.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski