Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Kard. Dominik Duka doktorem honoris causa

By 16 marca, 2015No Comments2 min read

DSC_0474– To właśnie na PWTW 35 lat temu, w czasach gdy nasze kraje znalazły się w blokach imperium sowieckiego, a władze komunistyczne nie pozwalały mi pracować duszpastersko, uzyskałem licencjat, stopień naukowy pozwalający wykładać na uczelniach kościelnych – powiedział Prymas Czech kard. Dominik Duka, który 16 marca otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego. W swoim wykładzie wieńczącym uroczystość, która odbyła się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, laureat przypomniał sytuację religijną oraz dzieje chrześcijaństwa na ziemiach czeskich. Odnosząc się do statystyk zauważył z ubolewaniem, że odsetek ochrzczonych katolików wynosi w Republice Czeskiej ok. 40 proc., a liczba ochrzczonych w innych Kościołach ok. 7 proc. Jednak jedna czwarta ochrzczonych nie wie o swojej przynależności do Kościoła. Przyznał, że wiarą dominującą w Republice Czeskiej jest wiara w „coś, co musi nad nami istnieć” a nie wiara w osobowego Boga. Na zakończenie kard. Duka podkreślił, że za swój obowiązek uznaje dialog i kontynuację walki o ludzką godność i wolność.

Laudację wygłosił jezuita ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ a rektor uczelni ks. prof. Krzysztof Pawlina zauważył, że „pragnienie wolności zaprowadziło kard. Dukę do więzienia a dziś to samo pragnienie wolności każe mu płynąć pod prąd tendencjom sekularyzacyjnym”. Rektor dodał też, że sama obecność kard. Duki jest wielkim zaszczytem dla całej uczelni i powodem do świętowania.

Na zakończenie głos zabrał Wielki Kanclerz Uczelni kard. Kazimierz Nycz, który podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest symbolicznym powrotem do historycznej współpracy Kościoła w Polsce i Kościoła na ziemiach czeskich, która ugruntowała się od czasów chrztu obydwu narodów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski oraz rektorzy warszawskich uczelni wyższych i przedstawiciele ambasady Republiki Czeskiej w Polsce.

Zapraszamy do galerii.

Leave a Reply

Close Menu