Kolejna grupa wolontariuszy przygotowana na Światowe Dni Młodzieży

12 marca PWTW - zakończenie nauki-13Przeszło 70 młodych osób chcących aktywnie uczestniczyć w organizacji Światowych Dni Młodzieży uzyskało 12 marca 2016 r. dyplomy ukończenia Szkoły Liderów Wolontariatu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Absolwenci uczestniczyli w uroczystej mszy św., a przed rozdaniem dyplomów zostali zaproszeni na wspólny posiłek. Ks. Krzysztof Pawlina zwrócił uwagę zgromadzonym na mszy św., iż niezbędna jest w ich życiu osobista więź z Bogiem, aby Jezus Chrystus mógł nimi kierować.

Galeria