Konferencja naukowa doktorantów PWTW

1 października 2020 odbyła się konferencja naukowa doktorantów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie na temat „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Doktoranci obydwu sekcji naszej uczelni przedstawili różne ujęcia tematu wolności, w zależności od specjalizacji – pastoralnej, dogmatycznej, duchowości i teologii św. Tomasza z Akwinu – na której prowadzą badania. Referaty kończyły się ciekawymi dyskusjami, które pozwoliły na wymianę myśli między uczestnikami. Wysoki poziom wystąpień wskazuje na ogromny rozwój studentów Szkoły Doktorskiej i rokuje nadzieje na dobre doktoraty. Kolejna konferencja doktorantów odbędzie się w maju 2021 roku.

Galeria