Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych

W dniach 16-17 października br. w siedzibie PWTW odbędzie się Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat PWTW.

Kurs organizowany jest w ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Dokumenty można pobrać klikając zakładkę “Oferta edukacyjna” i podzakładkę “Studium Liturgiczno-Biblijne“.