MIANUJĘ CIĘ DOKTOREM…

Każdego roku, pod koniec drugiego semestru, odbywa się na naszej uczelni uroczystość nadania stopni naukowych. W tym roku ceremonia w kościele seminaryjnym przebiegała w mniej licznym gronie ze względu na pandemię. Dyplomy wręczył Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina, w obecności m.in. rektora seminarium ks. dra Wojciecha Bartkowicza oraz przedstawiciela Senatu ks. prof. Marka Starowieyskiego. – Uczelnia przystawiła pieczęć na waszych dyplomach – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor AKW. – Chrystus wycisnął pieczęć na waszych sercach. Waszym zadaniem jest dobrze wykorzystać otrzymaną wiedzę i formację, dobrze głosić Chrystusa, dobrze odnajdywać ludzi, do których Bóg nas posyła i dobrze prowadzić ich do nieba. W ten sposób żadna z tych pieczęci nigdy się nie zatrze, ale zawsze będzie wskazywała na waszą tożsamość ucznia Jezusa.

Stopień doktora habilitowanego otrzymała s. Judyta Pudełko PDDM, biblistka prowadząca wykłady na Akademii Katolickiej w Warszawie. Siostra jest autorką pracy „Profetyzm w Księdze Syracha”. Stopnie doktorskie otrzymało czterech kapłanów, pracujących w różnych miejscach kraju, a nawet w Jerozolimie: ks. Jarosław Oponowicz, ks. Michał Orlicki, ks. Maciej Radzikowski, ks. Ryszard Wrotek. Wszyscy promowani doktorzy teologii przyjęli z rąk rektora – oprócz dyplomu – także akademicki biret oraz sygnet z wygrawerowanym logo uczelni. Są to uniwersyteckie symbole mądrości, pracy dydaktycznej i trudu naukowego.

W drugiej części uroczystości zostały wręczone dyplomy magisterskie dwudziestu neoprezbiterom,  absolwentom Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które jest częścią AKW. Czterech magistrów otrzymało przy okazji nagrody książkowe za prace naukowe wyróżniające się ciekawym i profesjonalnym ujęciem tematu.

Wszystkie osoby odbierające dziś dyplomy zostały nagrodzone serdecznymi oklaskami. Ksiądz Rektor złożył gratulacje, do których dołącza cała społeczność naszej Uczelni.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski