Nagroda dla naszego wykładowcy

Wykładowca naszej uczelni, ks. dr Marek Dobrzeniecki, otrzymał 2. nagrodę w konkursie „Oxford University Essay Prize” organizowanym przez Wydział Teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i Fundację Humane Philosophy Project za esej pt. „The Hidden God and the Second Person Perspective” [„Bóg ukryty a perspektywa drugoosobowa”]. W konkursie brali udział młodzi naukowcy z Europy Środkowo-Wschodniej, a jego tematem była relacja między nauką a teologią oraz zastosowanie nauk empirycznych do rozważań teologicznych. W jury konkursu zasiedli: Stephen Priest (Uniwersytet w Oksfordzie), Raymond Tallis (Uniwersytet w Manchesterze), and Nicholas Waghorn (Uniwersytet w Oksfordzie).

https://www.humanephilosophy.com/single-post/2019/04/27/Oxford-University-Prize-Winners