Nasz wykładowca ks. dr hab. Tomasz Jakubiak otrzymał tytuł „Profesora PWTW”.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym, osobistym i kapłańskim.
Wielki Kanclerz PWTW JE Kardynał Kazimierz Nycz, po otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego, mianował ks. Tomasza profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego.

Od dziesięciu lat ks. Tomasz Jakubiak jest zatrudniony na naszej Uczelni. Oprócz prowadzenia działalności dydaktycznej jest bardzo zaangażowany w pracę naukową. Jest autorem licznych artykułów i publikacji. Ponadto nieustannie rozwija swoją wiedzę, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w konferencjach naukowych w całej Polsce.
Życzymy dalszych sukcesów i błogosławieństwa Bożego!