Nawiązanie współpracy pomiędzy AVEPRO i PKA

Przewodniczący kolegium dziekanów teologicznych, kr. prof. Krzysztof Pawlina zorganizował w dniu 28 kwietnia 2017 r. spotkanie pomiędzy Agencją Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach Kościelnych (AVEPRO), a Polską Komisją Akredytacyjną PKA.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy oraz omówienie warunków dla możliwości wyboru przez wydziały teologiczne agencji do akredytacji. Wstępne rozmowy zmierzają do podpisania stosownej umowy pomiędzy ministerstwem a watykańską agencją.