Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Nowa propozycja PWTW – SZKOŁA LIDERÓW WOLONTARIATU

By 6 marca, 2014No Comments4 min read

Dla kogo?

Profil kandydata

Zapraszamy osoby świeckie aktywnie działające w swoich parafiach, ruchach i wspólnotach katolickich ale także tych, którzy jeszcze nie są w nic zaangażowani a chcieliby podjąć posługę wolontariusza podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 r. Szkoła Liderów Wolontariatu jest unikalną szansą, by zdobyć umiejętności potrzebne nie tylko w posłudze wolontariusza ŚDM, ale też przygotować się do podjęcia wielu funkcji w parafii, wspólnocie czy ruchu i stać się katolickim liderem. Projekt jest skierowany do młodych dorosłych, zwłaszcza studentów, młodych pracujących oraz osób uczących się w ostatnich klasach szkoły średniej.

Co oferujemy?

Szkoła Liderów Wolontariatu jest odpowiedzią na potrzebę Kościoła związaną ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 roku. Choć główne spotkanie młodzieży z papieżem Franciszkiem będzie miało miejsce w Krakowie, to poprzedzi je organizowany w każdej diecezji Tydzień Misyjny –  czas w którym gospodarze będą starali się przedstawić kulturę swojego kraju przybyłym z całego świata gościom. Wydarzenie to wiąże się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami, dlatego potrzeba osób dobrze przygotowanych do jego organizacji, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, diecezjalnym jak i parafialnym. Nowy cykl spotkań organizowanych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Szkoła Liderów Wolontariatu – jest szansą na profesjonalne przygotowanie wszystkich chcących czynnie włączyć się w organizację Światowych Dni Młodzieży. Nowa propozycja formacji duchowo-intelektualnej proponowana przez PWTW obejmuje trzy aspekty posługi wolontariusza w Kościele: aspekt teologiczno-pastoralny, aspekt pedagogiczno-psychologiczny oraz aspekt wiedzy techniczno-organizacyjnej.

  • Co po kursie?

Profil absolwenta

Absolwent Szkoły Liderów Wolontariatu uzyska profesjonalną wiedzę na temat pracy wolontariusza podczas Światowych Dni Młodzieży, a także pozna tajniki prowadzenia zespołów i rad parafialnych, organizacji wydarzeń ewangelizacyjnych i animowania ważnych wydarzeń w parafii. Uczestnicy zdobędą także wiadomości na temat tego, jaka jest rola świeckich w Kościele, jak pracować z grupą, jak być asertywnym, jak skutecznie się komunikować i reagować w sytuacjach kryzysowych.

  • Forma zajęć

Zajęcia Szkoły Liderów Wolontariatu będą obejmowały swą tematyką nie tylko specyfikę posługi wolontariusza podczas ogólnoświatowego spotkania młodych w 2016 roku, ale również szereg zagadnień przydatnych w organizacji różnych parafialnych inicjatyw przyszłości. Będą miały formę wykładów i warsztatów. Ogólna liczba zajęć obejmuje 36 godzin lekcyjnych.

Program zajęć został podzielony na trzy moduły:
– moduł teologiczno-pastoralny, dotyczący istoty Kościoła, roli świeckich we wspólnocie wierzących, oraz zagadnień związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży;
moduł pedagogiczno-pastoralny, mający na celu wykształcić w uczestnikach podstawowe umiejętności skutecznej komunikacji oraz zachowań lidera kierującego pracą ludzi w grupie;
moduł wiedzy techniczno-organizacyjnej, obejmujący zagadnienia prawa publicznego, zachowań w sytuacjach kryzysowych, oraz pierwszej pomocy.

Zajęcia Szkoły Liderów Wolontariatu będą odbywały się w cyklu comiesięcznych spotkań, w soboty w godzinach 9-14:30 w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego przy ul. Dewajtis 3.

Potrwają od października do czerwca do marca.

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 15 września 2015 r. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

  1. Podanie
  2. Trzy zdjęcia
  3. Zaświadczenie od proboszcza parafii kandydata
  • Opłaty

Koszt całego kursu to 300 zł/osobę

Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Mimo, iż nie została górna granica wieku, ich główną grupą docelową jest młodzież licealna, studenci oraz młodzi pracujący, którzy stanowią większość osób zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży.

Więcej informacji w sekretariacie PWTW:
tel. el. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Zapraszamy do lektury wywiadu z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, Rektorem PWTW, opublikowanego na łamach tygodnika Idziemy, na temat Szkoły Liderów Wolontariatu.

  • Pliki do pobrania

Folder str. 1

Folder str. 2

Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Ankieta Personalna Szkoły Liderów Wolontariatu ŚDM – pdf

Ankieta Personalna Szkoły Liderów Wolontariatu ŚDM – doc

Podanie Szkoły Liderów Wolontariatu ŚDM – pdf

Podanie Szkoły Liderów Wolontariatu ŚDM – doc

Leave a Reply

Close Menu