Nowe władze uczelni

Ks. prof. Krzysztof Pawlina od 1 września 2014 r. będzie pełnił funkcję nowego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz kierownika PWTW, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Dotychczasowy rektor ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ będzie odtąd prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz kierownikiem PWTW, Sekcja św. Andrzeja Boboli.

Ks. Krzysztof Pawlina jest profesorem teologii pastoralnej i Rektorem PWT w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji o młodzieży i dla młodzieży.  Interesuje się problemami współczesnego duszpasterstwa i Eklezjologii. Znane są Jego książki o Nowej Ewangelizacji i duszpasterstwie w zmieniającej się sytuacji w Polsce. Jako wieloletni Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie publikował wiele książek dotyczących formacji kapłańskiej i życia duchowego.

 

 

Ks. Zbigniew Kubacki, jezuita, jest profesorem teologii dogmatycznej, Prorektorem PWT w Warszawie i kierownikiem Collegium Bobolanum. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny teologii dogmatycznej i teologii religii. Interesuje się kwestiami związanymi z dialogiem międzyreligijnym.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii