Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Nowi doktorzy i magistrowie

By 1 czerwca, 202318 marca, 2024No Comments2 min read

Największą radością każdej uczelni jest promowanie kolejnych roczników absolwentów. Nasza Akademia w ostatni majowy dzień przeżywała uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i magisterskich. Spotkanie odbyło się w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, a ceremonii przewodniczył Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Do grona doktorów nauk teologicznych zostały włączone trzy kolejne osoby: ks. dr Dmitrijs Artjomovs z Rygi (tytuł pracy to „Realizacja charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów w służbie Kościołowi katolickiemu na Łotwie”), dr Ryszard Bednarek („Nauczanie Episkopatu Polski na temat muzyki na podstawie Instrukcji o muzyce kościelnej z 2017 r. w kontekście dokumentów Kościoła”) oraz dr Paweł Filipczak („Funkcja zespołu śpiewaczego w życiu Kościoła rzymsko-katolickiego w postulatach dziewiętnastowiecznego ruchu cecyliańskiego, dokumentach Soboru Watykańskiego II i posoborowym nauczaniu Kościoła”).

W stosunku do dwóch kolejnych osób stopnie naukowe uzyskane na zagranicznych uczelniach zostały nostryfikowane przez Senat AKW. Byli to: ks. dr Robert Bańdur (absolwent Papieskiego Ateneum św. Anzelma w Rzymie) oraz dr Michał Konieczko (absolwent Papieskiego Instytutu Wschodniego).

Dyplomy magisterskie otrzymało 15 alumnów seminarium duchownego. Na szczególną uwagę zasłużyły dwie wyróżnione prace, których autorami są: ks. Bartosz Tarnawski („Koncepcje semantyczne lekemów użytych w Rz 8, 24a w retorycznym środowisku interpretacyjnym”) oraz ks. Jakub Zinkow („Obowiązki wobec siebie w świetle współczesnych dyskusji między minimalizmem i maksymalizmem etycznym”). Nowo wyświęceni prezbiterzy odprawili także wspólną Eucharystię razem ze swymi seminaryjnymi wychowawcami. Wszystkim absolwentom, promotorom i wykładowcom składamy serdeczne gratulacje.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu