Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Promocje magisterskie, doktorskie i habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym

By 31 maja, 2019No Comments2 min read

30 maja 2019 r. w Kościele Seminaryjnym w Warszawie odbyła się uroczystość promocji magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Dyplomy wręczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Na wstępie uroczystości, ks. Pawlina podziękował promotorom prac, recenzentom i profesorom za ich wieloletnią posługę, za przygotowanie tych, „którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać”.

Zwracając się do promowanych, ks. Rektor zwrócił uwagę, iż trzeba dziś stanąć na drogach, na których ludzie odchodzą od Kościoła. „Nie wystarczy tylko stanąć, ale trzeba być drogowskazem być mocnym świadkiem, aby ludzie wiedzieli gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg” – podkreślił. Przekonywał, że chodzi nie tylko o mówienie o Bogu, ale takie postępowanie, aby ludzie spotkali Chrystusa widząc jak On żyje w nas.Po przemówieniu ks. Rektora Pawliny odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

Dyplom doktora habilitowanego otrzymali: ks. Wacław Królikowski SJ oraz ks. Marek Blaza SJ. Następnie ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora świętej teologii otrzymali: p. Nelly Langer, s. Małgorzata Pagacz, oraz o. Janusz Pyda OP. Dyplomy z tytułem magistra odebrało 20 księży.

Podziękowania w imieniu nowo promowanych złożył ks. Wojciech Burzyński. Uroczystości zakończyła Msza święta.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu