Pytania – “Duchowość człowieka zniechęconego i zapracowanego” – o. dr hab. Józef Augustyn SJ