Spotkanie opłatkowe studentów E-learningu

Studenci teologii w formie niestacjonarnych studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie uczestniczyli 31 stycznia w spotkaniu opłatkowym.

Po odśpiewaniu kolędy i wysłuchaniu Słowa Bożego nadszedł czas życzeń. Pierwszy głos zabrał przedstawiciel studentów, który zwracając się do ks. Krzysztofa Pawliny i zebranych mówił: „Księże Rektorze, niech ten kolejny rok wspólnej pracy ludzi, którzy jak Trzej Królowie przyszli tutaj z różnych stron, będzie owocnym poszukiwaniem i znajdowaniem Jezusa, którego Ty umiłowałeś jako Mistrza. Niech On obdarza nas błogosławieństwem i potrzebnymi darami”.

Rektor papieskiej uczelni wyraził wdzięczność Bogu za rodzinę, jaką jest Papieski Wydział Teologiczny – za wszystkich studentów oraz profesorów i pracowników administracji. Studentom złożył życzenia podążania nową drogą – tak jak trzej Mędrcy, którzy przybyli do żłóbka i wrócili do domu innym szlakiem unikając zła. „Abyście szli taką drogą, którą Wy wytyczacie. Wy, którzy wiecie gdzie macie iść, a za Wami aby poszła Wasza żona, Wasze dzieci, ktoś z parafii, ze wspólnoty. Bo wiedzą, że Wy doświadczyliście Pana i wiecie dokąd iść.” – mówił ks. Pawlina.

Następnie profesorowie i studenci podzielili się opłatkiem, a spotkanie zakończył świąteczny obiad.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski