Spotkanie organizacyjne dla uczestników Pielgrzymki do Ziemi Świętej

Dnia 6 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w gmachu Papieskiego Wydziału przy ul. Dewajtis 3, Warszawa, wejście B, sala 18, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników Pielgrzymki do Ziemi Świętej (29.04 – 7.05).

Jeśli ktoś nie może wziąć udziału, proszę powiadomić Biuro Santiago Tours (informacje będą przesłane via e-mail).