Spotkanie wielkanocne profesorów i pracowników

28 marca, profesorowie oraz pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego zgromadzili się na spotkaniu wielkanocnym.

Ks. prof. Krzysztof Pawlina, przywitał zebranych dziękując „za posługę na uczelni, która istnieje ze względu na zmartwychwstałego Pana”. W krótkiej wypowiedzi, ks. Rektor namawiał, aby w kontekście umęczonego Jezusa i Jego zmartwychwstania, każdy zadał sobie pytanie: „Dla kogo ja żyję?”. Na zakończenie ks. Pawlina życzył wszystkim „Radości na co dzień. Radości, która płynie ze Zmartwychwstania, która jest potrzebna dla duszy”.

W dalszej części spotkania, głos zabrał ksiądz infułat Stanisław Kur, który złożył życzenia świąteczne w imieniu zebranych. Następnie, na uczestników czekał obiad oraz upominki.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski