,,Sumienie w biznesie” – Zapraszamy do oglądania nagrania debaty z cyklu ,,Pro tempore – dialog nauk”

17. listopada 2022 r. o godz. 16:00 odbyła się kolejna w tym roku akademickim debata naukowa z cyklu „Pro Tempore. Dialog nauk”, tym razem poświęcona zagadnieniom etyki w biznesie. To już druga debata, która toczyła się nie w studio nagraniowym, ale w kolejnej warszawskiej uczelni i z udziałem publiczności. Swoje podwoje dla dyskusji interdyscyplinarnej, tym razem otworzyła Akademia Leona Koźmińskiego, kształcąca menadżerów i liderów biznesu.

W debacie uczestniczyli dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie oraz Andrzej Kuras, manager i doradca biznesowy, który – jak zaznaczył prowadzący debatę o. Janusz Pyda OP – reprezentuje praktykę biznesową. W trakcie rozmowy poruszano wiele tematów: Czy w przestrzeni biznesowej mają miejsce takie same zasady etyczne jak w innych przestrzeniach życia? Czy biznes odpowiada na potrzeby człowieka, czy może kreuje w nim potrzeby dla własnych zysków? Prelegenci wskazywali na pozytywną rolę biznesu, jaką jest między innymi służba społeczeństwu. Biznes bowiem nie tyle kreuje potrzeby człowieka, co dostrzega je i stara się na nie odpowiedzieć; on nie istnieje po to, aby generować zysk, lecz aby tworzyć pewną wartość, za którą ktoś mu płaci. W debacie pojawił się również temat dotyczący promowania światopoglądów, wspierania ruchów społecznych czy wzmacniania zjawisk kulturowych przez firmy. W opinii prelegentów dopuszczalne jest angażowanie się w pewne inicjatywy społeczne przez właściciela firmy, czy kogoś, kto w danym biznesie pracuje i robi to na swoją indywidualną odpowiedzialność, natomiast nie powinno się włączać do tego firm.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski